kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Finanse i rachunkowość »
11

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Rok wydania: styczeń 2014r

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   304.50   267.96 pln
dodaj do koszykaInstytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego

Rok wydania: 28 maja 2014r

Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu finansowego lat 2007-2009 na politykę fiskalną oraz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań sprzyjających stabilności finansów publicznych i uniezależnieniu ich w możliwie największym stopniu od wahań koniunktury.

Cena :   139.00   122.32 pln
dodaj do koszykaSpółki jednostek samorządu terytorialnego

Rok wydania: 2 lutego 2014r

Książka jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo: podstawy prawne tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich przez JST; rodzaje spółek prawa handlowego, które mogą tworzyć JST oraz przedstawia, które spółki w praktyce są najkorzystniejsze dla JST; jak założyć spółkę samorządową krok po kroku, tj. od uchwały organu stanowiącego JST o powołaniu/przystąpieniu do spółki przez zawarcie umowy spółki aż po złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców i przebieg postępowania rejestrowego; w jaki sposób sformułować postanowienia umowy lub statutu spółki, aby były jak najkorzystniejsze dla JST będącej wspólnikiem w spółce;

Cena :   149.00   131.12 pln
dodaj do koszykaPracownicza kasa zapomogowa-pożyczkowa

Rok wydania: grudzień 2013r

Pracownicza kasa zapomogowo- pożyczkowa Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa w zakładzie pracy to szereg wyzwań i obowiązków dla pracodawcy – czy wiesz jak je prawidłowo wypełnić? Kompleksowe opracowanie omawiające wszystkie aspekty funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy. Autor szczegółowo omawia:

Cena :   126.00   110.88 pln
dodaj do koszykaOdsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Rok wydania: 2017

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek.

Cena :   128.00   112.64 pln
dodaj do koszyka


następna »