kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Nieruchomości »
4

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Rok wydania: 9 maja 2014r

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Cena :   119.00   104.72 pln
dodaj do koszykaPodatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych komentarz

Rok wydania: 12 grudnia 2012r

Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym pełną i uporządkowaną przedmiotowo prezentację wyroków sądów administracyjnych wraz z analizą tendencji orzeczniczych w zakresie podatku od nieruchomości. Opracowanie zawiera orzeczenia z lat 2003-2011. W książce omówiono szczegółowo między innymi najbardziej kontrowersyjne aktualnie zagadnienia, takie jak:

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   179.00   157.52 pln
dodaj do koszykaOpłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Rok wydania: 28 lipca 2014r

W publikacji omówiono opłaty pobierane z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z inwestycji infrastrukturalnych oraz z działań gminy w sferze planistycznej, a także opłaty naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału albo scalenia i podziału.

Cena :   129.00   113.52 pln
dodaj do koszykaNieruchomości problematyka prawna wyd.7

Rok wydania: 27 maja 2013r

Zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości obejmują przede wszystkim prawa podmiotowe związane z własnością, wieczystym użytkowaniem i rzeczowymi prawami ograniczonymi, a także szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. Na tym tle występuje wiele problemów wykładni prawa, niejednokrotnie wymagających żmudnego odtwarzania stanu prawnego konkretnych spraw i znajomości stanowiska judykatury oraz doktryny. Opracowaniu Nieruchomości. Problematyka prawna nadano formę rozbudowanych haseł tematycznych. Całość haseł, wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się, wyczerpująco przedstawia materialnoprawne zagadnienia związane z własnością i prawem wieczystego użytkowania.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   259.00   227.92 pln
dodaj do koszyka