kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Kodeksy prawne »
7
NOWOŚĆ

Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa 24.wydanie

Stan prawny: 22 czerwca 2017 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 943).

Cena :   65.00   57.20 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny Edycja sądowa 32.wydanie

Stan prawny: 1 maja 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz.U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym.
Cena :   65.00   57.20 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks cywilny zbiór "Plus"

Stan prawny: 19 kwietnia 2017 r.

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy sądowi i egzekucja.

Cena :   79.00   69.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny zbiór

Stan prawny: 5 maja 2017 r.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.

Cena :   79.00   69.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Prawo pracy i ubezpieczenia - stan prawny 11.04.2017 r.

Stan prawny - 11 kwietnia 2017 r.
Cena :   86.10   75.77 pln
dodaj do koszyka


następna »