kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Kodeksy prawne »
5
NOWOŚĆ

Kodeks spólek handlowych Seria z paragrafem

Stan prawny: 16 lutego 2018 r.

Uwaga! Uwzględniono zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw!

Cena :   69.00   60.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks post.administracyjnego Seria z paragrafem 31.wyd.

Stan prawny: 8 lutego 2018 r.

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty

Cena :   69.00   60.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny 51.wyd.Seria z paragrafem

Stan prawny na 16 stycznia 2018 r.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii.

Cena :   69.00   60.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks cywilny Seria z paragrafem luty 2018

Stan prawny na 19 lutego 2018 r.
Cena :   69.00   60.72 pln
dodaj do koszykaFarmacja - ujednolicone przepisy 5 kwietnia 2017 r.

Stan prawny - 5 kwietnia 2017 r.
Cena :   79.80   70.22 pln
dodaj do koszyka