kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Kodeksy prawne »
3
NOWOŚĆ

Kodeks karny Zbiór "Plus" 14.wyd.

Stan prawny na 25.04.2019 r.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Cena :   79.00   69.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny 54.wyd.Seria z paragrafem

Stan prawny na 7 lutego 2019 r.
Cena :   69.00   60.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks cywilny Zbiór "Plus" 14.wyd.

Stan prawny na 24.04.2019 r.

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze
Cena :   79.00   69.52 pln
dodaj do koszyka