kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Komentarze »
80
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Dodaj do koszyka
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz /Nowińska Ewa 349.00   307.12 pln 349.00   307.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz 149.00   131.12 pln 149.00   131.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Komentarz 159.00   139.92 pln 159.00   139.92 pln dodaj do koszyka
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 179.00   157.52 pln 179.00   157.52 pln dodaj do koszyka
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2.wyd. 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji komentarz 2 wydanie 220.00   193.6 pln 220.00   193.60 pln dodaj do koszyka
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz 188.00   165.44 pln 188.00   165.44 pln dodaj do koszyka
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Komentarz 149.00   131.12 pln 149.00   131.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o komornikach sądowych Komentarz 323.00   284.24 pln 323.00   284.24 pln dodaj do koszyka
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 6.wyd. Ewa Bończak-Kucharczyk 269.00   236.72 pln 269.00   236.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2.wyd. redakcja naukowa Zbigniew Ofiarski 289.00   254.32 pln 289.00   254.32 pln dodaj do koszyka
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz 3.wydanie 159.00   139.92 pln 159.00   139.92 pln dodaj do koszyka
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, sysytemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukt 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz do art.367-424 KPC 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
System Prawa Prywatnego tom 6 Prawo zobowiązań cz.ogólna /3.wydanie 399.00   351.12 pln 399.00   351.12 pln dodaj do koszyka
następna »