kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

Nazwa    Producent    Cena   
Komentarze »
140
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Dodaj do koszyka
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów 4.wydanie 139.00   122.32 pln 139.00   122.32 pln dodaj do koszyka
Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem 4.wyd.Sądowe Komentarze Tematyczne   155.48 pln   155.48 pln dodaj do koszyka
Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz /Nowińska Ewa 349.00   307.12 pln 349.00   307.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz 149.00   131.12 pln 149.00   131.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o usługach detektywistycznych Komentarz 129.00   113.52 pln 129.00   113.52 pln dodaj do koszyka
Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz 129.00   113.52 pln 129.00   113.52 pln dodaj do koszyka
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Komentarz 159.00   139.92 pln 159.00   139.92 pln dodaj do koszyka
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej... 149.00   131.12 pln 149.00   131.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 179.00   157.52 pln 179.00   157.52 pln dodaj do koszyka
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2.wyd. 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz 199.00   175.12 pln 199.00   175.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji komentarz 2 wydanie 220.00   193.6 pln 220.00   193.60 pln dodaj do koszyka
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz 188.00   165.44 pln 188.00   165.44 pln dodaj do koszyka
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Komentarz 149.00   131.12 pln 149.00   131.12 pln dodaj do koszyka
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz 169.00   148.72 pln 169.00   148.72 pln dodaj do koszyka
następna »