kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

PROMOCJA


Prawo konsumenckie Komentarz Seria : Komentarze Prawa Prywatnego

NUMER ISSN:   9788381580380
AUTOR:   Osajda Konrad redakcja naukowa
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Tom VII. Prawo konsumenckie to:

 1. Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim
 2. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
 3. Najnowsze zmiany legislacyjne
 4. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach
 5. Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji
  • o najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie
  • o gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności
  • Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów prawa konsumenckiego na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości UE)
  • Systemowe ujęcie tematu – obszerne opracowanie, tom VII zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:
   • KC (art. 221, art. 3831–3854) (wyciąg)
   • ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55)
   • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 23a–23d, art. 99a–99f) (wyciąg)
   • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 1–21)
   • ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 1–27)
   • ustawa o kredycie konsumenckim (art. 1–68)
   • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 1–46) (wyciąg)
   • ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 1–38)
   • ustawa o timesharingu (art. 1–50)
   • ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54) (wyciąg)
   • rozporządzenie o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19)
   • prawo prywatne międzynarodowe (art. 30) (wyciąg)
   • rozporządzenie Rzym I (art. 5–7) (wyciąg)
   • rozporządzenie Bruksela I bis (art. 17–19) (wyciąg)

    W publikacji zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 21.2.2019 r. – wprowadzającej zmiany wynikające z RODO, który m.in. w:

    • ustawie o prawach konsumenta, wprowadzając art. 4a obciąża obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia, w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
    • ustawie o kredycie konsumenckim, zmieniając brzmienie art. 10 w przypadku odmowy udzielenia kredytu banki są obowiązane przekazać w formie pisemnej wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego, które obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego.

    Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

   • Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   317.59pln
dodaj do koszyka