kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 5.wyd.2019r.

NUMER ISSN:   9788381584784
AUTOR:   Dzwonkowski Henryk
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne.

Publikacja zawiera liczne zmiany legislacyjne wprowadzone w:

 • prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek tonażowy, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od gier, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek i opłaty samorządowe) oraz w Ordynacji podatkowej.

Obecne wydanie uwzględnia także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. w:

 • kodeksie karnym skarbowym;
 • kodeksie postępowania administracyjnego;
 • prawie celnym;
 • prawie o postępowaniu przed sądami administracji publicznej;
 • ustawie o doradztwie podatkowym;
 • ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawie o rachunkowości;
 • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Publikacja zawiera także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.

  Prezentowana książka – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy i Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   263.12pln
dodaj do koszyka