kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Specustawa mieszkaniowa Komentarz

NUMER ISSN:   9788381604475
AUTOR:   Filipowicz Tomasz redakcja
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   miękka

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:

 • redukcję deficytu mieszkań,
 • ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,
 • doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej,
 • znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne,
 • wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji tych inwestycji.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Autorzy omawiają m.in.:

 • pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy,
 • warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym,
 • standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych,
 • obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji,
 • udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
 • odszkodowanie przysługujące od inwestora,
 • postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę,
 • żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części,
 • egzekucję obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę o zajęciu terenu,
 • umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa jako specregulacja została przyjęta jako szczególny mechanizm, odrębny od rozwiązań standardowo stosowanych w ramach zasad ogólnych (systemowych), i obowiązywać będzie przez 10 lat, czyli do 31.12.2028 r.   

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla samorządów, które wyrażają zgodę na inwestycję mieszkaniową nawet niezgodną z planem miejscowym, a także deweloperów, polityków, nabywców mieszkań, architektów, urbanistów oraz prawników.

Cena brutto:   122.32pln
dodaj do koszyka