kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

NUMER ISSN:   9788381603690
AUTOR:   Bodio Joanna
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego, jego kwalifikacje podmiotowe: zdolność sądową, procesową i postulacyjną, interes prawny, legitymację procesową. Uwzględnia również praktykę stosowania prawa, wykorzystując orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dokonuje analizy prawnoporównawczej z zagranicznymi systemami prawnymi, prezentuje także wnioski de lege ferenda.

W monografii przedstawiono różne formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym związane z jego uczestnictwem w charakterze wnioskodawcy i uczestnika postępowania nieprocesowego (w tym uczestnika z mocy prawa), jak też występowanie w roli świadka. Zakres rozważań obejmuje również zagadnienia związane z uprawnieniami i ciężarami procesowymi dotyczącymi dziecka w postępowaniu nieprocesowym oraz z utratą przez nie statusu uczestnika postępowania nieprocesowego.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz dla przedstawicieli nauki prawa

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka