kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej Komentarz

NUMER ISSN:   9788378046615
WYDAWNICTWO:   ODDK
OKŁADKA:   miękka

Co się stanie, gdy zabraknie właściciela jednoosobowej firmy? Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci.
Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach prawa, w tym m.in.: Kodeksie pracy, prawie cywilnym, prawie podatkowym.
Ten praktyczny komentarz skierowany jest zarówno do osób, które z zagadnieniami zmiany pokoleniowej już spotykają się w praktyce, jak również i do tych, które w najbliższej przyszłości mogą stanąć przed koniecznością przekazania firmy następcom czy choćby podjęcia współpracy z zarządcą sukcesyjnym.
W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. następujące zagadnienia:
  • zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
  • funkcjonowanie zarządu sukcesyjnego – szczegółowe omówienie poszczególnych problemów związanych z jego ustanowieniem, zakresem obowiązków i czynności podejmowanych przez zarządcę, zasadami ponoszenia odpowiedzialności, po sprawy związane z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego;
  • kontynuacja zawartych umów cywilnoprawnych;
  • kontynuacja stosunków pracowniczych po śmierci pracodawcy;
  • pozycja i prawa małżonka zmarłego przedsiębiorcy;
  • sukcesja stosunków z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, korzystanie z numeru NIP przedsiębiorstwa w spadku, obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe przedsiębiorstwa w spadku;
  • konsekwencje po śmierci przedsiębiorcy w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. kontynuacja rozliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, karcie podatkowej), sukcesja w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym, a także w pozostałych podatkach;
  • powoływanie prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwość sprawowania zarządu sukcesyjnego przez prokurenta;
  • zarząd sukcesyjny a postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich następców, a także do adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   166.32pln
dodaj do koszyka