kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego

NUMER ISSN:   9788381601405
AUTOR:   Eleryk Paweł
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   miękka

Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regulacji, a w konsekwencji zwiększające się ryzyko odpowiedzialności (podmiotów oraz osobiste członków zarządu i rady nadzorczej) powoduje konieczność szczególnej rozwagi we wdrażaniu w organizacji rozwiązań z zakresu compliance.

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego.

Autorzy dostarczają użytecznych wskazówek, które mogą być wykorzystane w tworzeniu, a następnie monitorowaniu skuteczności działania rozwiązań służących zapewnieniu zgodności działalności z prawem i innymi regułami przyjętymi przez określoną jednostkę organizacyjną.

Opracowanie wyróżnia połączenie praktycznych uwag dotyczących organizacji compliance w przedsiębiorstwie z omówieniem merytorycznych aspektów zapewnienia zgodności działania – kluczowych w funkcjonowaniu w obszarze działalności.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

 • relacja nadzoru zewnętrznego do nadzoru wewnętrznego,
 • compliance w wybranych podmiotach nadzorowanych: towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych oraz spółkach publicznych,
 • whistleblowing jako element systemu compliance,
 • zarządzanie konfliktami interesów jako obszar compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych,
 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji wrażliwych,
 • zakres obowiązku ochrony informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową,
 • zakres podmiotowy obowiązku zachowania oraz żądania przekazania informacji stanowiącej tajemnicę zawodową,
 • outsourcing,
 • inwestowanie na rachunek własny,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • załatwianie skarg,
 • realizacja funkcji compliance w ramach obowiązków przewidzianych w ustawach FATCA i CRS,
 • obszary działalności objęte zasadami ładu korporacyjnego,
 • działalność promocyjna i relacje z klientami instytucji nadzorowanej.

W opracowaniu zawarto najważniejsze przepisy i interpretacje oraz wytyczne nadzorcy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów compliance w wybranych podmiotach.   

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej stosujących przepisy rynku finansowego, a także przedsiębiorców z branży finansowej, inspektorów nadzoru i członków Rad Nadzorczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji funkcji compliance. Zainteresuje przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Cena :   148.72pln
dodaj do koszyka