kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plZdolność patentowa programów komputerowych

NUMER ISSN:   9788325599454
AUTOR:   Porzeżyński Marek
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Analizie poddano zarówno historyczne uwarunkowania, które zaważyły na obecnym kształcie ochrony przyznanej programom komputerowym, jak również próby, wraz z ich teoretycznymi podstawami, jej modyfikacji. Ponadto, oprócz dorobku jurydycznego Europejskiego Urzędu Patentowego, po raz pierwszy analizie poddano również praktykę w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących zgłoszenia wynalazków informatycznych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych rozpatrujących skargi od decyzji urzędu.

Monografia stanowi pracę doktorską napisaną pod opieką naukową prof. dra hab. SSN Jacka Sobczaka.

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka