kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plKodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa 24.wydanie

NUMER ISSN:   9788325596323
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera:

  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  • Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Ustawę o Sądzie Najwyższym
  • Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Cena :   57.20pln
dodaj do koszyka