kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆPrawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa ded.Prof.Leszkowi Ogiegle

NUMER ISSN:   9788325594855
AUTOR:   Fras Mariusz redaktor
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Księga składa się z kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z zainteresowaniami Pana Profesora, takimi jak: prawo umów, prawo papierów wartościowych, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe i międzynarodowe prywatne. Autorami są wybitni przedstawiciele rozmaitych gałęzi prawa.

Publikacja zawiera m.in. następujące artykuły:

  1. Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe;
  2. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela na tle pojęcia odpowiedzialności cywilnoprawnej;
  3. Pacjent jako słabsza strona obrotu. Autonomia czy ukryty paternalizm?;
  4. O współczesnych tendencjach normatywnych w ujęciu istoty i typologii umów ubezpieczenia;
  5. Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego na przykładzie reguł INCOTERMS;
  6. Rodzaje małżeńskich umów majątkowych w polskim prawie prywatnym;
  7. Różnice w kwalifikacji prawnej umów o świadczenie usług w prawie polskim i niemieckim;
  8. Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC;
  9. Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE w sprawie Boston Scientific Medizintechnik GmbH;
  10. Najem z elementem usługi na przykładzie Społecznej Agencji Najmu (SAN).
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   219.12pln
dodaj do koszyka