kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plOchrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2

NUMER ISSN:   9788325594664
AUTOR:   Dorre-Kolasa Dominika
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

W książce Autorzy omówili w szczególności takie istotne kwestie jak:

 • czynności sprawdzające przydatność kandydatów do pracy, np. background screening, testy psychologiczne, dane o karalności,
 • zasady przetwarzania danych w ramach zewnętrznej obsługi kadrowo- płacowej,
 • przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się jakie ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie:

 • stosowania monitoringu w miejscu pracy,
 • kontroli poczty elektronicznej,
 • korzystania z sieci Internet,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Nie zapomniano również o problemach praktycznych dotyczących współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi jak również przetwarzania danych w związku z realizacją określonych obowiązków publicznoprawnych.

W książce zostały również przedstawione rozwiązania, jakie są obecnie możliwe do zastosowania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

W książce znajduje się min. omówienie:

 • Ogólnych definicji i zarysu sytemu niezbędnych na polu oceny przetwarzania danych osobowych
 • Wpływu RODO na przetwarzanie danych związane z zatrudnieniem
 • Praw i obowiązków podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia w otoczeniu prawnym istniejącym po wejściu w życie RODO
 • Problematyki przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji
 • Przetwarzania danych osobowych w trakcie zatrudnienia:
  • Kwestii prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Zmian w dotychczasowych prawach i obowiązkach podmiotów prowadzących dokumentację pracowniczą
  • Omówienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Nowych technologii mających zastosowanie w przetwarzaniu danych osobowych pracowników
  • Roli wizerunku pracownika we współczesnym świecie
  • Problematyki udostępniania danych osobowych pracowników
  • Kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami indywidualnymi w indywidualnych sprawach pracowniczych
  • Kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami indywidualnymi w ramach toku prowadzonego sporu zbiorowego
  • Międzynarodowego transferu danych osobowych
  • Nowych instrumentów w postaci kodeksów postępowania tworzonych na podstawie RODO
  • Środków ochrony prawnej i sankcji nakładanych na podmioty naruszające przepisy RODO
  • Problematyki ochrony pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach zakresu prawa pracy
  • Kwestii przetwarzania danych osobowych w postępowaniu porządkowym
  • Instrumentu w postaci prawa do bycia zapomnianym, jako przejawu ochrony sfery pracowniczej
Cena :   131.12pln
dodaj do koszyka