kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plZbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów...

NUMER ISSN:   9788380928299
AUTOR:   Błachnio-Parzych Anna
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Autor ukazuje rzeczywisty wymiar wpływu tego prawa na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak: mobilność pacjentów oraz możliwość podejmowania leczenia w innym państwie członkowskim, instytucja telemedycyny, przeciwdziałanie nierówności oraz dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i pod względem jakości tej opieki, kształt krajowych procedur w zakresie dopuszczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych do obrotu, rozwiązania prawne ograniczające możliwość reklamy alkoholu czy wyrobów tytoniowych.

W opracowaniu zostały rownież omówione - na tle orzecznictwa sądów unijnych - właściwe krajowe (polskie) regulacje administracyjnoprawne oraz zagadnienia związane z nowym unijnym systemem zarówno badań klinicznych leków i procedur ich wytwarzania, jak i nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania.

Adresaci: Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, prawników zainteresowanych problematyką prawa ochrony zdrowia, pracowników Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych podmiotów administracji ochrony zdrowia oraz menedżerów zarządzających służbą zdrowia oraz firmami farmaceutycznymi. Powinni też po nią sięgnąć studenci kierunków prawniczych, ekonomicznych, zarządzania, kierunków farmaceutycznych oraz medycyny, a także pacjenci zainteresowani uzyskaniem opieki medycznej za granicą.

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka