kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plSłużba cywilna. Stosunek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi

NUMER ISSN:   9788325580018
AUTOR:   Jezierska-Markocka Agnieszka
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Stan prawny: marzec 2016 r.

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby pracujące w kadrach lub departamencie prawnym w urzędach służby cywilnej zgodnie z prawem wypełnią wszystkie obowiązki wynikające z procesu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej od nawiązania stosunku pracy do jego rozwiązania Publikacja zawiera najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. gruntowne zmiany w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej na wyższych stanowiskach oraz w ich statusie.

Książka obejmuje również wszystkie zmiany przepisów, które weszły w życie w drugiej połowie 2015 r. w wyniku znowelizowania czterech aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Książka omawia wynikające z tych zmian okresy przejściowe oraz zawiera przepisy ustawy o służbie cywilnej w nowym brzmieniu (oprócz tych wynikających z ustawy z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw), które wejdą w życie w pierwszym kwartale 2016 r.

Książka ma charakter poradnikowy – w sposób syntetyczny, kompleksowy i przystępny wyjaśnia problematykę zatrudnienia w służbie cywilnej. Opracowanie koncentruje się na kwestiach praktycznych stosunku pracy w służbie cywilnej. Każdy rozdział opatrzony jest odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

W publikacji znajdują się liczne wskazówki dla służb kadrowych i prawnych w urzędach służby cywilnej, które bezpośrednio uczestniczą w procesach związanych z zatrudnieniem członków korpusu służby cywilnej. Część opisowa jest poparta licznymi wzorami pism, dokumentów i aktów prawnych związanych ze służbą cywilną. Atutem publikacji są również liczne odwołania do orzecznictwa sądowego.

Opracowanie ma w dużej mierze charakter komentarza – przedstawia przepisy dotyczące służby cywilnej, pomaga zrozumieć ich brzmienie i wyjaśnia, jak je stosować. Publikacja nie ogranicza się wyłącznie do analizy przepisów ustawy o służbie cywilnej i wydanych na jej mocy aktów wykonawczych, ale także odwołuje się do dokumentów będących strategiami, rekomendacjami i wytycznymi dotyczącymi tej grupy zawodowej.

Problematyka opracowania została ujęta w sposób interdyscyplinarny – występują w niej liczne odwołania do innych dziedzin niż prawo, którymi na co dzień posiłkuje się służba cywilna (m.in. zarządzanie). Dodatkową zaletą jest fakt, że publikacja została napisana w przystępny sposób, zrozumiały również dla osób niebędących prawnikami, a kluczowe przepisy lub istotne wnioski zostały opatrzone znacznikiem

„Ważne”. Książka uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o służbie cywilnej! Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się, jakie zmiany wprowadza ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Faktycznie od momentu wejścia w tej ustawy zatrudnieni na stanowiskach wyższych stają się oddzielną kategorią w korpusie służby cwyilnej. Poniżej zestawienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 23.1.2016 r.:

Cena :   122.32pln
dodaj do koszyka