kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plPracownicze urlopy związane z rodzicielstwem

NUMER ISSN:   9788325556990
AUTOR:   Frączek Monika
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem – nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego, roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka, nowe zasady przyznawania zasiłków macierzyńskich, nowe uprawnienia pracownika ojca. Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem pracownika. Rozszerzono pakiet uprawnień rodzicielskich – zarówno dla matki, jak i dla pracownika ojca wychowującego dziecko. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu zupełnie nowej instytucji, jaką jest tzw. urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Zmieniono także m.in. przepisy dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i odpowiednio dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W efekcie długość płatnych urlopów związanych z urodzeniem (przysposobieniem albo przyjęciem na wychowanie) dziecka będzie wynosić 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Od 1.10.2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego. Wprowadzone zmiany są konsekwencją konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych. W efekcie urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy, umożliwiono jego podział na 5 części, a ponadto wydłużono czas, w którym rodzice mogą wspólnie korzystać z tego świadczenia – z 3 do 4 miesięcy. W opracowaniu szczegółowo omówiono najnowszą – z 26.7.2013 r. – nowelizację Kodeksu pracy.
Cena :   78.32pln
dodaj do koszyka