kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plInstrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

NUMER ISSN:   9788378040484
AUTOR:   Thiem Piotr
WYDAWNICTWO:   ODDK
OKŁADKA:   miękka

Wzorcowa instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem do każdego punktu Instrukcji wraz z dokumentacją, opracowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) oraz rozporządzeń wykonawczych: rozporządzenia RM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. Nr 276, poz. 1631); rozporządzenia Prezesa RM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. Nr 288, poz. 1692); rozporządzenia Prezesa RM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. Nr 271, poz. 1603 ); rozporządzenia Prezesa RM z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawo¬wych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. Nr 159, poz. 948). Celem opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony informacji niejawnych, a w szczególności usystematyzowanie zasad postępowania z materiałami niejawnymi rozproszonych w różnych aktach prawnych, a także wyjaśnienie podstawowych zasad w zakresie prac kancelaryjnych.Thiem Piotr - Prezes Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych; wykładowca na szkoleniach dotyczących ochrony informacji niejawnych; autor wielu artykułów z zakresu tej tematyki.
Cena :   101.64pln
dodaj do koszyka