kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Stan prawny: 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

Rok wydania: 2019

W książce autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W monografii zaprezentowano w sposób całościowy problematykę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

W publikacji w sposób kompleksowy zostały zaprezentowane instytucje spadku, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności rzeczy i praw majątkowych.
Cena :   148.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

PRAXIS Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników 2.wydanie

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   333.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa 3.wyd.

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym.
Cena :   69.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

KPA Wzory pism i dokumentów

Stan prawny: 2 stycznia 2019 r.

Praktyczna pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych.

Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego

Stan prawny: 10 grudnia 2018 r.

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019r. 8.wydanie

Ostatnimi uwzględnionymi w publikacji zmianami są: ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie: 2.1.2019 r.) oraz ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (wejście w życie: 1.1.2019 r.).
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   307.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci.
Cena :   139.92 pln
dodaj do koszyka


« poprzednia następna »