kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Rok publikacji: 2019

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Rok publikacji: 2019

Całościowe opracowanie problematyki aktu oskarżenia. Wskazuje konkretne rozwiązania dla prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Policji.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej Komentarz

Jednym z obszarów wiążących się z najwyższym stopniem ryzyka dla przedsiębiorców indywidualnych jest sukcesja – przekazanie przedsiębiorstwa następcom.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   166.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

W publikacji zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięciem kiedy obrót nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a kiedy podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Wina w prawie karnym

Rok publikacji: 2019

W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.08 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Praktyczny komentarz, wzory dokumentów

Stan prawny – styczeń 2019 r.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   166.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego

Rok publikacji : 2019

Praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego.

Cena :   148.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

Rok wydania: 2019

W książce autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W monografii zaprezentowano w sposób całościowy problematykę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


« poprzednia następna »