kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Kodeks cywilny Zbiór "Plus" 14.wyd.

Stan prawny na 24.04.2019 r.

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze
Cena :   69.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Stan prawny: 11 marca 2019 r.

Pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia

Rok publikacji: 2019

Użytkowanie wieczyste Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania

Izabella Gil (redaktor naukowy), Joanna Kruczalak-Jankowska (redaktor naukowy), Anna Machnikowska (redaktor naukowy), Elwira Marszałkowska-Krześ (redaktor naukowy)
Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Postępowanie cywilne- wprowadzone i projektowane zmiany 2019

W publikacji skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej.
Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów.

Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz wydanie 2

Stan prawny: 5 marca 2019 r.

W publikacji poza komentarzem do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dodatkowo zamieszczono najważniejsze przepisy wykonawcze oraz komentarz do art. 10 k.k.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.
Cena :   148.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym

Publikacja dotyczy zagadnienia naruszenia zobowiązania i konsekwencji jakie mogą spotkać dłużnika z tego tytułu.
Cena :   148.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Konwersja nieważnych czynności prawnych Seria: Instytucje Prawa Prywatnego

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie problematyki konwersji nieważnych czynności prawnych. Konwersję można postrzegać nie tylko jako instrument realizacji autonomii woli, ale i źródło potencjalnego konfliktu z tą zasadą.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52 pln
dodaj do koszyka


« poprzednia następna »