kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Konstytucja biznesu Komentarz

Rok wydania: 2019

Leszek Bielecki, Jan Gola, Krzysztof Horubski, Katarzyna Kokocińska, Eliza Komierzyńska-Orlińska, Piotr Ruczkowski, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Agnieszka Żywicka

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   219.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

System Prawa Pracy Tom IX

System Prawa Pracy. TOM IX.

Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacji prawa do bycia niedyskryminowanym ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa.
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Specustawa mieszkaniowa Komentarz

Tomasz Filipowicz (redaktor naukowy), Joanna Filipowicz, Jerzy Filipowicz-Limanówka, Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mateusz Stawiarz
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

Publikacja opisuje przebieg postępowania dyscyplinarnego i zmiany w modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów po 3 kwietnia 2018 r.
Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

OPUS AUCTOREM LAUDAT Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (redaktor naukowy), Ireneusz Matusiak (redaktor naukowy), Łukasz Żelechowski (redaktor naukowy)
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki

Rok wydania: 2019

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Autor: dr Krzysztof Felchner † , dr Katarzyna Jasińska, dr Dariusz Kasprzycki, dr hab. Adrian Niewęgłowski, dr Justyna Ożegalska-Trybalska, dr Magdalena Rutkowska-Sowa, dr hab. Marcin Spyra, dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Rok publikacji: 2019

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Rok publikacji: 2019

Całościowe opracowanie problematyki aktu oskarżenia. Wskazuje konkretne rozwiązania dla prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Policji.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny 54.wyd.Seria z paragrafem

Stan prawny na 7 lutego 2019 r.
Cena :   60.72 pln
dodaj do koszyka


« poprzednia następna »