kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Upadłość i restrukturyzacja deweloperów Komentarz

W książce omówiono w sposób całościowy skutki niewypłacalności deweloperów oraz przedstawiono trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji.
Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym.

Cena :   139.92 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Podatki 2.wyd.2019 r.

Stan prawny 28 maja 2019 r.
Cena :   87.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Jedyna na rynku publikacja dedykowana kandydatom na aplikację sędziowską i prokuratorską. Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej.
Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

Rok publikacji: 2019

Kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy.

Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżania w postępowaniu cywilnym

Stan prawny: 15 maja 2019 r.

Wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego.
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Macierzyństwo - aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Krytyczna analiza obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki.
Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Konkubinat, rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych

Rok wydania: 2019

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art.61-127 KRO

Rok wydania: 2019

Autor: prof. USz dr hab Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   166.32 pln
dodaj do koszyka


« poprzednia następna »