kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 5.wydanie

Rok wydania 2017

Najnowsze, 5. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   219.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zdolność patentowa programów komputerowych

Rok wydania 2017

Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Rok wydania: 2017

Prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego coraz to nowe aspekty ujawniają się w miarę rozwoju stosunków społecznych, wypadków politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Rok wydania: 2017

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych.

Cena :   87.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Opinie prawne w praktyce 3.wydanie Seria: Aplikacje Prawnicze

Rok wydania: 2017

W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych.

Cena :   87.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach 3.wydanie

Rok wydania: 2017

Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.

Cena :   87.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Stan prawny: 1 września 2017 r.

W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Nabory i konkursy w służbie publicznej

Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Koncentracja w formie współnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w św.pr.antymonopolowego

Rok wydania: 2017

Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004.

Cena :   104.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Gospodarka nieruchomościami w gminie

Rok wydania: 2017

Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


następna »