kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


BHP w praktyce wydanie XVIII

NUMER ISSN:   9788378047179
WYDAWNICTWO:   ODDK
OKŁADKA:   twarda

To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W osiemnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zagrożeń spowodowanych zimnem, zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zmian w sposobie i trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, zmian w warunkach eksploatacji, modernizacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz zmian w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, zmian w przepisach oceny zgodności wyrobów i nadzoru rynku zgodnie z nowym podejściem prawodawstwa unijnego (NLF), uaktualnienia, zgodnie z NLF, przepisów dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, zmian w systemie szkolenia pracowników (w tym pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych), zmian w przepisach dotyczących bhp przy urządzeniach energetycznych, uaktualnień w wykazie przepisów prawnych i norm.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   212.52pln
dodaj do koszyka