kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień....

NUMER ISSN:   9788378047230
WYDAWNICTWO:   ODDK
OKŁADKA:   twarda

Niniejsze opracowanie odnosi się zarówno do postępowania dotyczącego opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jak i do postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W opracowaniu zawarto zbiór 84 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych. Niniejsza publikacja podpowie: jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia opłaty za oddawanie odpadów komunalnych; jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; jak orzec o utracie prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku naruszenia zasad kompostowania bioodpadów; jak wydać decyzję w przypadku naruszenia zasad selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych; jak na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej powołać świadka; jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić kontrolę podatkową w zakresie wykonywania obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. e-standardu kontroli podatkowej; jak sporządzić zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz wykroczenia karnego skarbowego; jak zabezpieczyć interesy strony, która nie może skutecznie występować w postępowaniach. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.56pln
dodaj do koszyka