kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plKPK Komentarz Tomy I i II /5.wyd. redakcja naukowa Dariusz Świecki

NUMER ISSN:   9788381873802
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Stan prawny: 10 stycznia 2020 r. W komentarzu dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. Autorzy wykorzystali dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, omówili poglądy doktryny, a także stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Zebrali również dorobek judykatury i orzecznictwa, szczególnie pod kątem jego aktualności na gruncie nowych oraz zmienionych przepisów. Powołali orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki. W piątym wydaniu komentarza uwzględniono ostatnie zmiany Kodeksu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono na obszerną nowelizację z 19 lipca 2019 r., która – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – miała na celu usprawnienie postępowania karnego poprzez rezygnację ze zbędnego formalizmu, wprowadzenie ułatwień dla uczestników postępowania związanych z udziałem w nim, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu. W komentarzu przedstawiono zatem interpretację nowych i zmienionych przepisów także pod kątem ich projektowanej funkcjonalności. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: przeprowadzania czynności procesowych pod nieobecność stron, obrońców i pełnomocników, doręczeń pism procesowych, ogłaszania orzeczeń i zarządzeń na rozprawie i posiedzeniu, formuły uzasadnień wyroków, sposobu przeprowadzania dowodów na rozprawie, postępowania odwoławczego i kasacyjnego.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   351.12pln
dodaj do koszyka