kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Krzysztof Dziadek

WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych, ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem, wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej, prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym.

Autor omawia ponadto problemy związane z opodatkowaniem dotacji na gruncie: podatków dochodowych, w tym: otrzymanie dotacji a przychód podatkowy, możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w projektach, zasady ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji od aktywów trwałych współfinansowanych dotacjami; podatku od towarów i usług, w tym: obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji, możliwości odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w projektach.

W opracowaniu wskazano również przykłady rozbudowy ewidencji księgowej zapewniające pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat: realizowanych projektów, a także możliwości tworzenia raportów zarządczych na podstawie danych z wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów, które mogą być wykorzystane przez koordynatorów oraz kontrolerów do podejmowania decyzji w zakresie: zarządzania kosztami i finansami projektu, kontroli wykorzystania środków pieniężnych oraz monitorowania przepływów pieniężnych w projekcie.

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka