kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

PROMOCJA


Podatki 2020 Teksty Ustaw Becka

NUMER ISSN:   9788381981958
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:

 • 1.2.2020 r. (Dz.U. z2019 r. poz. 2550)
 • 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i 1680),
 • 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 i 1751),
 • 28.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294),
 • 1.7.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1495 i 2200)

W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług,
 • ustawę o podatku akcyzowym,
  • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawę o opłacie skarbowej,
  • ustawę o podatkach lokalnych,
  • ustawę o podatku tonażowym,
  • ustawę o doradztwie podatkowym,
  • ustawę o rachunkowości,
  • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • oraz rozporządzenia wykonawcze.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

Cena :   94.05pln
dodaj do koszyka