kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz 2.wyd.

NUMER ISSN:   9788381982016
AUTOR:   Hadrowicz Edyta
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

 • przepisów ogólnych prawa o stowarzyszeniach (prawo zrzeszania się, działalność stowarzyszeń),
 • tworzenia stowarzyszeń (zakładanie stowarzyszeń, władze stowarzyszenia, status, związek stowarzyszeń),
 • nadzoru nad stowarzyszeniami (uprawnienia organu nadzoru, grzywny, nadzór nad jednostką terenową, środki nadzoru, kurator w stowarzyszeniu, rozwiązanie stowarzyszenia, nadzorcze postępowanie sądu),
 • majątku stowarzyszeń (jego źródła, działalność gospodarcza, dotacje),
 • likwidacji stowarzyszeń (funkcja likwidatora i jego obowiązki, majątek likwidowanego stowarzyszenia, koszty likwidacji),
 • stowarzyszeń zwykłych (zakładanie, ewidencja, reprezentacja, przekształcanie stowarzyszenia zwykłego),
 • przepisów szczególnych (ograniczenia członkostwa w wojsku i policji, związki wyznaniowe, zakony, stowarzyszenia już działające).

  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o KRS, ustawy podatkowe, ustawa o wolontariacie i działalności pożytku publicznego).

  Autorka wiele uwagi poświęca problemom interpretacyjnym powstającym podczas analizy poszczególnych przepisów i instytucji prawa stowarzyszeniowego. Ma to istotny wpływ na praktyczne stosowanie ustawy.

  Komentarz adresowany jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką stowarzyszeniową, albo zajmują się nią zawodowo – od teoretyków prawa i administracji (przede wszystkim pracowników naukowych, studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania), po praktyków w szczególności sprawujących nadzór nad stowarzyszeniami i stowarzyszeniami zwykłymi, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   166.32pln
dodaj do koszyka