kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjn

NUMER ISSN:   9788381872539
AUTOR:   Cempura Aleksandra
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer

W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, zażalenia, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Ico_Gray_1.gif [750 B] Opracowanie omawia najnowsze zmiany dotyczące m.in.: wprowadzenia wzorów formularzy uzasadnień wyroków sądu pierwszej instancji, w których sąd będzie zobowiązany m.in. do odniesienia się do dowodów, odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, wysokości opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, złożenia przez świadka zeznania na piśmie, dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu. Ico_Gray_6.gif [752 B] Adresaci: Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52pln
dodaj do koszyka