kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plMERITUM PRAWO SPÓŁEK 2020 I-II TOMY

NUMER ISSN:   9788381609951
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

   W nowym, szóstym wydaniu czytelnicy znajdą omówienie m.in.:

 • zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z 19 lipca 2019 r. dotyczących uproszczenia i ułatwienia funkcjonowania spółki z o.o., w tym zmiany w sposobie głosowania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (uchwały podejmowane w głosowaniu pisemnym), zmiany co do zakresu przedmiotowego uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podejmowanych w tzw. trybie obiegowym, możliwości przedstawienia kopii pełnomocnictwa do protokołów zgromadzeń wspólników,
 • możliwości udziału wspólników spółki z o.o. w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (m.in. transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym),
 • zmian umożliwiających ciągłość działania spółki z o.o. i akcyjnej w przypadku rezygnacji członka zarządu – nowe regulacje zapewniające ciągłość zarządu,
 • zmian dotyczących ważności umowy spółki z o.o. w organizacji (forma umowy wymagająca jednomyślności wspólników), sprecyzowanie kwestii związanych z terminem wypłaty dywidendy w spółce z o.o.,
 • zmian dotyczących wypowiedzenia umowy spółki komandytowo-akcyjnej,
 • doprecyzowania regulacji dotyczących transformacji (podziału) spółek kapitałowych,
 • zagadnienia połączenia spółki z o.o. ze spółką nowego typu: prostą spółką akcyjną,
 • doprecyzowania kwestii dywidendy (zwrotu zaliczki) w sytuacji odnotowanej straty w spółce z o.o.,
 • uaktualnienia przepisów podatkowych dotyczących poszczególnych typów spółek,
 • kwestii podatku VAT przy rozwiązaniu spółki cywilnej, odpowiedzialności z tytułu składek ZUS, FGŚP czy Funduszu pracy.
 • Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12pln
dodaj do koszyka