kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Przeciwdziałanie uzależnieniom Regulacje prawne

NUMER ISSN:   9788381608060
AUTOR:   Koszowski Michał
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Autor przedstawia zasadnicze instytucje oraz instrumenty prawne mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii oraz omawia takie zagadnienia, jak:

  • zadania i kompetencje organów administracji publicznej właściwych do przeciwdziałania uzależnieniom,
  • sposoby ograniczania dostępności napojów alkoholowych zorientowane na ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • regulacje dotyczące ochrony przed szkodliwym wpływem palenia biernego (w tym papierosów elektronicznych i aromatyzowanych),
  • kryminalizacja dystrybuowania i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych (w tym tzw. dopalaczy).

Autor dużo uwagi poświęca zagadnieniom niepodejmowanym dotąd w doktrynie prawa, jak np. nowe uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania polityki przeciwalkoholowej, nowa i rozszerzona regulacja przeciwdziałania skutkom korzystania z wyrobów tytoniowych, czy też zagadnienia walki z tzw. dopalaczami w praktyce organów administracji publicznej.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, pracowników administracji publicznej, a także osób związanych z branżą reklamową i handlową.

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka