kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Prawne podstawy geologii i górnictwa

NUMER ISSN:   9788381607667
AUTOR:   Lipiński Aleksander
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Książka przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności wynikające z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, zwłaszcza sądowoadministracyjnej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Omawia m.in. takie tematy jak:

  • poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin,
  • własność, użytkowanie oraz wywłaszczenie górnicze,
  • prowadzenie robót geologicznych przez przedsiębiorcę, w tym dokumentację geologiczną, zawarcie umowy o prace geologiczne, ewidencję zasobów złoża, a także opłaty związane z tą działalnością,
  • postępowanie koncesyjne, w szczególności wskazuje wątpliwości, jakie pojawiają się w czasie tego postępowania, analizuje także problemy związane z koncesjami węglowodorowymi,
  • prawna ochrona złóż kopalin jako element środowiska, w tym kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz skutki braku ochrony złóż,
  • prowadzenie i likwidacja zakładu górniczego.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność geologiczną lub  górniczą, geologów, jak również osób zatrudnionych w zakładach górniczych, a także organów  administracji wydających decyzje w tym zakresie. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów  i sędziów zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Cena :   131.12pln
dodaj do koszyka