kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Kodeks postępowania cywilnego - zestawienie zmian przepisów - nowelizacja 2019

NUMER ISSN:   9788381875059
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   miękka

W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo zamieszczono informację o dacie wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego kodeksu oraz ich hasłową definicję.

Ico_Green_2.gif [789 B]   Nowelizacja reguluje wiele instytucji prawa procesowego, zarówno w postępowaniu rozpoznawczym, jak i egzekucyjnym. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, zapobieżenie ich przewlekłości, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego.

Ico_Green_3.gif [808 B]   Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
  • nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
  • odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
  • uzasadniania wyroków z urzędu,
  • postępowania apelacyjnego,
  • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Książka zawiera także tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ico_Green_6.gif [784 B]   Adresaci:

Publikacja będzie szczególnie pomocna dla wszystkich praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, notariuszy. Z pewnością będzie przydatna także dla aplikantów powyższych zawodów, a studentom prawa pomoże w nauce do egzaminu z procedury cywilnej.

Cena :   43.12pln
dodaj do koszyka