kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne P豉tno軼i.pl
Realizujemy P豉tno軼i.pl

NOWO汎


Kodeks karny Zbi鏎 "Plus" 14.wyd.

NUMER ISSN:   9788381607216
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKxDKA:   mi瘯ka

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 14)

KODEKS KARNY

 • po up造wie 14 dni od dnia og這szenia – ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2878; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • po up造wie 14 dni od dnia og這szenia – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw w zwi您ku z zapewnieniem stosowania rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (druk sejmowy nr 3050; oczekuje na publikacj w Dzienniku Ustaw)

KODEKS POST襾OWANIA KARNEGO

 • od 9 lutego 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150)
 • od 23 czerwca 2019 r. – wyrok Trybuna逝 Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
 • od 26 kwietnia 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks post瘼owania karnego (Dz.U. poz. 679)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

 • od 11 stycznia 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw w celu poprawy skuteczno軼i egzekucji 鈍iadcze alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432)
 • od 6 lutego 2019 r. – ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z zapobieganiem i zwalczaniem przest瘼czo軼i (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)
 • od 11 kwietnia 2019 r. – obwieszczenie Marsza趾a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 676)
 • od 26 kwietnia 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks post瘼owania karnego (Dz.U. poz. 679

  KODEKS KARNY SKARBOWY

  • od 2 stycznia 2019 r. – ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354)
  • po up造wie 14 dni od dnia og這szenia – ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)

  KODEKS WYKROCZE

  • od 11 lipca 2019 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 79 ze zm.)
  • od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsument闚 oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

  KODEKS POST襾OWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

  • od 15 stycznia 2019 r. – wyrok Trybuna逝 Konstytucyjnego z 8 stycznia 2019 r., SK 6/16 (Dz.U. poz. 76)
  • od 1 maja 2019 r. – ustawa z 4 pa寮ziernika 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykrocze oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)
  • od 23 czerwca 2019 r. – wyrok Trybuna逝 Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
  • od 1 listopada 2019 r. – ustawa z 4 pa寮ziernika 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykrocze oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)

  USTAWA O ODPOWIEDZIALNO列I PODMIOT紟 ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GRO拾 KARY

  • od 3 kwietnia 2019 r. – obwieszczenie Marsza趾a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialno軼i podmiot闚 zbiorowych za czyny zabronione pod gro嬌 kary (Dz.U. poz. 628)

  USTAWA O WYCHOWANIU W TRZE柱O列I I PRZECIWDZIAxNIU ALKOHOLIZMOWI

  • po up造wie 14 dni od dnia og這szenia – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw w zwi您ku z zapewnieniem stosowania rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (druk sejmowy nr 3050; oczekuje na publikacj w Dzienniku Ustaw)
Cena :   69.52pln
dodaj do koszyka