kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 16.wydanie

NUMER ISSN:   9788381586016
AUTOR:   Adamiak Barbara
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

 • postępowanie przed organami administracyjnymi,
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
 • postępowanie uproszczone,
 • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
 • opłaty i koszty postępowania,
 • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
 • udziału prokuratora w postępowaniu,
 • mediacja w postępowaniu administracyjnym,
 • tzw. milczące załatwienie sprawy.

  Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wynikające m.in. z:

  • ustawy z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy KPA do RODO, wprowadzając m.in. regulacje, które odnoszą się do wymagań i obowiązków ciążących na administratorach danych wynikających z RODO - zmiana weszła w życie 4.5.2019 r.;
  • ustawy z 6.12.2018 r., która umożliwia wykorzystywanie profilu osobistego w celu uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych - zmiana weszła w życie 4.3.2019 r.;
  • ustawy z 5.7.2018 r., zgodnie z którą w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych, wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa strony, w razie jej śmierci w toku postępowania, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny - zmiana weszła w życie 25.11.2018 r.;

   Ponadto w Komentarzu uwzględniono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy Nr 3144), który ma na celu zrównanie w skutkach nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.

   Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   263.12pln
dodaj do koszyka