kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

NUMER ISSN:   9788381603010
AUTOR:   Mędrala Małgorzata
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Świadczenia te w ogromnej większości cechuje brak wzajemności, nieperiodyczność, obligatoryjny, roszczeniowy charakter oraz szeroko rozumiana aksjologia społeczna. Do takich świadczeń należą m.in.:

  • wynagrodzenie chorobowe,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • świadczenia wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Są one wypłacane ze względu na określone potrzeby społeczne, w tym potrzeby socjalne pracowników. Nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w pracy pracowników. W opracowaniu została podjęta analiza tych świadczeń w kontekście polityki społecznej państwa i społecznych praw socjalnych człowieka. Książka wpisuje się w coraz silniej występujący w literaturze naukowej nurt postrzegania prawa pracy z perspektywy społecznej.

W publikacji poruszane są zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, z uwzględnieniem regulacji prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, praw człowieka, jak również polityki społecznej państwa.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Monografia przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i prawników praktyków. Będzie także przydatna dla pracodawców oraz menedżerów działów HR.

Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka