kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

NUMER ISSN:   9788381584647
AUTOR:   Wojewódka Marcin
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Pracownicze plany kapitałowe:

 • to regulowany nową ustawą powszechny program oszczędnościowy,
 • pieniądze zgromadzone przez uczestnika zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn),
 • gromadzone środki mają stanowić prywatną własność ich uczestników,
 • to program dobrowolny – choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie,
 • składki wpłacać mają zarówno pracodawcy, jak i uczestnicy programu.

Wpłaty na PPK:

 1. ze strony Państwa:
  • składka powitalna, jednorazowa – 250 zł,
  • dopłata roczna – 240 zł,
 2. pracodawcy:
  • składka podstawowa – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składka dodatkowa – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 3. pracownika:
  • składka podstawowa – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składka dodatkowa – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

   Ustawę stosuje się do:

   • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2018 r. – od 1.7.2019 r.,
   • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30.6.2019 r. – od 1.1.2020 r.,
   • podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2019 r. – od 1.7.2020 r.,
   • pozostałych podmiotów zatrudniających – od 1.1.2021 r.

    Publikacja zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

    • umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
    • umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
    • wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych,
    • koszty zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
    • nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych,
    • ewidencja pracowniczych planów kapitałowych,
    • podział środków w przypadku śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
    • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
    • wypłata,
    • wypłata transferowa,
    • zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika pracowniczych planów kapitałowych.

    Celem komentarza jest dostarczenie wszystkim adresatom informacji, które pozwolą im w prawidłowy sposób tworzyć oraz prowadzić pracownicze plany kapitałowe.

Cena :   148.72pln
dodaj do koszyka