kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plUmowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej

NUMER ISSN:   9788381288231
AUTOR:   Pazdan Jadwiga
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Książka stanowi odesłanie do przepisów znajdujących się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L Nr 201, s. 107 ze zm.), które obowiązuje od 17.8.2015 r.

Publikacja w obszerny sposób omawia m.in.:

 • pojęcie umów dotyczących spadku (w rozumieniu rozporządzenia Nr 650/2012),
 • zakres zastosowania statutu umów dotyczących spadku,
 • wymagania co do formy umów dotyczących spadku,
 • prawo właściwe dla materialnoprawnych przesłanek ważności umów dotyczących spadku,
 • unormowania właściwości prawa w sprawach spadkowych w wybranych obcych systemach prawnych,
 • unormowania polskie,
 • unormowania właściwości prawa w sprawach spadkowych w bilateralnych konwencjach (m.in. konwencje podpisane zarówno przed, jak i po II wojnie światowej),
 • stosunek rozporządzenia Nr 650/2012 do kolizyjnych unormowań krajowych i konwencyjnych.

  Autorka w publikacji prezentuje zasady dotyczące kwestii spadkobrania w krajach członkowskich UE, a także zasady dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych w dowolnym kraju UE oraz przyjmowania i wykonywania dokumentów formalno-prawnych wydawanych w dowolnym kraju UE.

  Niniejsza publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców zarówno do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, urzędników, jak i przyszłych spadkodawców zainteresowanych poprawnym rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci oraz spadkobierców.

Cena :   148.72pln
dodaj do koszyka