kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plPrawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - Komentarz 14.wydanie

NUMER ISSN:   9788381247597
AUTOR:   Stefaniak Adam
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

   W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady:

 • tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych;
 • nabycia i ustania członkostwa organów spółdzielni;
 • zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń;
 • odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady nadzorczej i zarządu;
 • zawierania umów o budowę lokalu;
 • wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową.

Ico_Gray_3.gif [778 B] W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze obejmujące m.in.:

 • uprawnienia kontrolne ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego wobec spółdzielni mieszkaniowych;
 • nabycie i utratę członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej;
 • rozliczanie wpływów i wydatków z funduszu remontowego;
 • wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • rozliczanie się spółdzielni z właścicielami lokali ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym w razie powstania wspólnoty mieszkaniowej;
 • sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi;
 • zawieranie przez spółdzielnię z najemcami dawnych mieszkań zakładowych umów o przeniesienie własności lokalu.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów oraz prokuratorów. Powinna być przydatna także spółdzielniom mieszkaniowym, członkom Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczych związków lustracyjnych.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12pln
dodaj do koszyka