kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

NUMER ISSN:   9788381247399
AUTOR:   Piszcz Anna redakcja
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyrektywy odszkodowawczej), wprowadza wiele rozwiązań, które mają ułatwiać podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodzenie praw na drodze sądowej. Komentarz został napisany w taki sposób, by był przydatny zarówno praktykom, w tym sędziom, pracownikom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, radcom prawnym oraz adwokatom, jak i aplikantom, a także teoretykom prawa.

Autorzy omawiają nie tylko ustawę, lecz także w niezbędnym zakresie implementowaną przez nią dyrektywę odszkodowawczą, co jest niewątpliwie dodatkową, istotną zaletą tej publikacji.

"Recenzowany komentarz odnosi się tak szeroko i głęboko do implementowanej dyrektywy odszkodowawczej, że także z punktu widzenia jej rozumienia ma wysoką, samoistną wartość. Autorzy nie tylko bowiem odnoszą się do przepisów dyrektywy, ale też je objaśniają i komentują, wyraźnie wskazując ich znaczenie dla interpretacji komentowanej ustawy. Dopiero na tym tle dokonują interpretacji i wyjaśnienia przepisów przyjętych przez polskiego ustawodawcę. Bardzo wyraźnie wskazują przy tym te regulacje polskie, które odbiegają od rozwiązań stanowiących ich pierwowzór. Autorzy często sięgają do dorobku doktryny i orzecznictwa z wielu krajów zachodnich, zarówno USA, jak i np. Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pozwoli to czytelnikowi lepiej zrozumieć harmonizowane instytucje prawne. Czytelnik może zatem korzystać nie tylko z dorobku polskiej literatury, w tym głównie z zakresu materialnego prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego, lecz także prawa i postępowania antymonopolowego. Jest to niezwykle ważne, albowiem jeszcze przez wiele lat zapewne będzie tak, że sprawy z zakresu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez naruszenie prawa konkurencji nie będą bardzo częste, a zatem każda nowa taka sprawa będzie rodziła nowe problemy interpretacyjne".


Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12pln
dodaj do koszyka