kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz 2.wydanie

NUMER ISSN:   9788381283601
AUTOR:   Załucki Mariusz
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   twarda

Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 201, s. 107 ze zm.), które zrewolucjonizowało międzynarodowe prawo spadkowe.

Uregulowało ono:

 • materię jurysdykcji oraz prawa właściwego;
 • uznawanie i wykonywanie orzeczeń;
 • przyjmowanie i wykonywanie dokumentów urzędowych w transgranicznych sprawach spadkowych;
 • a także ustanawia nowy instrument – europejskie poświadczenie spadkowe.

  Pomimo upływu czasu na tle stosowania przepisów wciąż pojawiają się wątpliwości, które autorzy starają się rozwiązać. W niniejszym 2. wydaniu uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany oraz aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny.

  Publikacja porusza następujące zagadnienia:

  • właściwość organów w sprawach spadkowych w państwach członkowskich,
  • jurysdykcja,
  • prawo właściwe,
  • uznawania, wykonalność i wykonywanie orzeczeń,
  • dokumenty urzędowe i ugody sądowe,
  • europejskie poświadczenie spadkowe.

  Głównym zadaniem Komentarza jest wyjaśnienie praktycznych problemów, wynikających ze stosowania unijnego rozporządzenia.

 • Dlatego też niniejsza publikacja kierowana jest zarówno do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, urzędników jak i przyszłych spadkodawców zainteresowanych poprawnym rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci oraz spadkobierców, ale także może być przydatna jako literatura uzupełniająca dla studentów.

Cena :   139.92pln
dodaj do koszyka