kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Zdrowie publiczne 2.wydanie

NUMER ISSN:   9788381076890
AUTOR:   Sygit Marian
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

 Omówiono w niej m.in.:

  • wybrane problemy dotyczące epidemiologii i badań epidemiologicznych,
  • stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej,
  • szpitalnictwo, lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne,
  • zagadnienia ratownictwa medycznego,
  • problematykę opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym,
  • problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • tematykę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • zagadnienia medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego,
  • zagrożenia środowiskowe zdrowia i życia.

Dobór treści był wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego a oczekiwaniami studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów zdrowia publicznego oraz kierunków medycznych, a także kadry kierowniczej placówek służby zdrowia, dla której będzie cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych państwach świata.

Cena :   122.32pln
dodaj do koszyka