kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Kodeks karny Komentarz 5.wydanie Komentarze Kompaktowe

Rok wydania: 2017

Redakcja: prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   245.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych 3.wyd.

Rok wydania: 2017

Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, dr hab. Wojciech Sawczyn, Jan Szuma

Autorzy: Aleksandra Czajka, Filip Geburczyk, dr Maciej Kiełbowski, Marcin Kubiak, Jacek Ronowicz, Agnieszka Roszkowiak, Robert Talaga

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w spr.przestępstw oraz wykroczeń drogowych

Rok wydania: 2017

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych zawiera niezwykle cenne, interesujące i praktyczne wskazówki karnoproprawne, procesowe oraz kryminalistyczne dotyczące wypadków i kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Apelacja w postępowaniu cywilnym 4.wydanie/Manowska

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym.
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO 2018

Rok publikacji: 2017

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

Cena :   87.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Rok wydania: 2017r.

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   236.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz /Nowińska Ewa

Data wydania: grudzień 2017r.

W komentarzu znajdziesz rozwiązanie problemów budzących największe wątpliwości w praktyce stosowania prawa i orzecznictwie sądowym.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   307.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz

Stan prawny: 15 października 2017 r.

Praktyczny przewodnik w zakresie postępowania kontrolnego w administracji rządowej

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Rok publikacji: 2017

Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Prawo zamówien publicznych Komentarz 7.wydanie

Stan prawny: 1 października 2017 r.

Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   254.32 pln
dodaj do koszyka


następna »