kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Zagadnienia dowodowe w procesie karnym

Data wydania: pażdziernik 2017r.

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło

Autor: prof. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UZ dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Cena :   95.92 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks karny Edycja Sądowa 33.wydanie/ wrzesień 2017

Stan prawny: 15 września 2017 r.

Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym.

Cena :   57.20 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks cywilny Edycja Sądowa 34.wydanie/ wrzesień 2017r.

Stan prawny: 15 września 2017 r.

Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym.

Cena :   57.20 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego

Rok publikacji: 2017

Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznych w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do wybranych rodzajów zadań szczegółowych.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu Komentarz

Rok publikacji: 2017

W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   210.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

System Prawa Prywatnego Tom 14c Prawo własności przemysłowej

Rok wydania: 2017

Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz Autor: dr Lavinia Brancusi, dr Edyta Całka, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr Adrian Niewęgłowski, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. dr hab. Paweł Podrecki, prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska, prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, prof. UŚl dr hab. Andrzej Szewc †, prof. dr hab. Elżbieta Traple

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   351.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Unormowania compliance w korporacjach

Rok wydania: 2017

Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjn

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

Stan prawny: 1 czerwca 2017 r.

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Zdrowie publiczne 2.wydanie

Rok publikacji: 2017

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego.

Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


następna »