kodeksy prawne
Jeśli chcesz być powiadamiany
o nowych informacjach

Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Podatki 2018 Teksty ujednolicone

Zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.
Cena :   43.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Tom VI A Komentarze Prawa Prywatnego

Rok wydania: 2018

Redakcja: dr hab. Konrad Osajda Autor: adw. Łukasz Cudny, prof. UŁ dr hab. Tomasz Duraj, dr Katarzyna Królikowska, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr Anna Zbiegień-Turzańska

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks cywilny Tom III Zobowiązania cz.ogólna Komentarz 2.wydanie

Rok publikacji: 2018

Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od niemal dwudziestu lat. Pierwszy Komentarz ukazał się w 1995 roku. Autorzy Komentarza to zespół znakomitych renomowanych prawników praktyków z dużym doświadczeniem i imponującym dorobkiem zawodowym i naukowym.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   351.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Komentarz do planu kont dla jedn.budżetowych ...wyd.XVII / styczeń 2018r.

Komentarz na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   323.40 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeksowe umowy handlowe 2.wydanie

Rok publikacji: 2018

W książce omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   210.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks postępowania administrcyjnego - wzory pism, wezwań


Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze opracowanie powstało z uwagi na istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935).

Cena :   147.84 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Podatki 2018r.

Stan prawny - 2 stycznia 2017 r.  

Książka zawiera również zmiany, które będą obowiązywały od dnia 1 marca 2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Cena :   82.24 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Stan prawny: 1 grudnia 2017 r.

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Spółka z o.o. Wzory umów, pism i dokumentów 3.wydanie

Stan prawny : 1 grudnia 2017r.

W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów.

Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Działania antyterrorystyczne Komentarz

Rok wydania: 2018

Komentarz, szczegółowo i krytycznie prezentując nową w polskim prawodawstwie ustawę dotyczącą przeciwdziałania terroryzmowi, zawiera między innymi wyczerpujący opis czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji i innych służb, podejmowanych na gruncie ustawy.

Cena :   148.72 pln
dodaj do koszyka


następna »