kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

NUMER ISSN:   9788381607087
AUTOR:   Romanow Szymon
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności hipotecznej w prawie polskim. Z praktycznego punktu widzenia mogą być pomocne w formułowaniu postanowień umów mających za przedmiot wierzytelność hipoteczną.

Książka obejmuje nie tylko analizę konstrukcji prawnej, lecz również obszernie przedstawia poszczególne zagadnienia związane z przejściem wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, sytuacją prawną zbywcy i nabywcy wierzytelności hipotecznej oraz instytucjami ochrony dłużnika i właściciela obciążonej nieruchomości. Znalazły się w niej ponadto uwagi prawnoporównawcze prezentujące ujęcie tytułowej tematyki w systemach prawnych Niemiec, Szwajcarii i Austrii oraz uwagi de lege ferenda

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników, radców prawnych, notariuszy, przedsiębiorców oraz pracowników banków i funduszy inwestycyjnych.

Cena :   122.32pln
dodaj do koszyka