kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Egzamin wstępny 2020 Teksty Ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska II Tom/ 20.wyd.

Stan prawny: 26 maja 2020 r.

Wydanie: 20

Cena :   104.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Egzamin wstępny 2020 Teksty Ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska tom I/ 20.wyd.

Stan prawny: 26 maja 2020 r. 

Wydanie: 20

Cena :   104.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Proces karny. Zarys systemu 15 wydanie Stanisław Waltoś

Autorzy uwzględnili wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej – łącznie z krytycznie ocenianymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z 19 VII 2019 r. i z 31 III 2020 r.
Cena :   78.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Orzecznictwo Dariusz Świecki wyd. 5

Piąte wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r.
Cena :   131.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 6.wyd. Ewa Bończak-Kucharczyk

W publikacji omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   236.72 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli

wydanie: 2020 Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym...
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.56 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

BHP w praktyce wydanie XVIII

wydanie: XVIII, 2020 Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   212.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień....

wydanie: 2020 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   175.56 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Filip Pietrzyk

Autor przedstawia całościowy zarys konstrukcji użytkowania wieczystego, począwszy od jego genezy, poprzez zmiany kształtu normatywnego, aż po formę obecną i perspektywy na przyszłość.
Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Stan prawny: 27 marca 2020 r. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Paweł Bańczyk Książka przedstawia funkcjonowanie w praktyce odesłania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, fundamentalnego mechanizmu prawa unijnego.
Cena :   78.32 pln
dodaj do koszyka


następna »