kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


MERITUM PRAWO PRACY 2020

NUMER ISSN:   9788381872416
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

Ico_Green_20.gif [505 B]   W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany:

 • w zakresie dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu wzmacniając ochronę pracowników,
 • dotyczące przepisów regulujących dochodzenia roszczeń przez pracowników, którzy doznali mobbingu w zatrudnieniu polegające na przyznaniu pracownikom możliwości dochodzenia roszczenia o odszkodowanie w związku z mobbingiem, również tym zatrudnionym, którzy doznali tego niekorzystnego zjawiska, ale nie rozwiązali umowy o pracę,
 • w zakresie objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób korzystających z urlopów macierzyńskich, chodzi konkretnie o  pracowników innych członków rodziny niż pracownik korzystających z urlopów macierzyńskich, ta grupa pracowników zyskała również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, np. możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie
 • macierzyńskim, możliwość żądania przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, możliwość dochodzenia odszkodowania, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy – w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umowy, 
 • dotyczące wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek pracownika,
 • dotyczące nowego wzoru świadectwa pracy,
 • dotyczące wprowadzenia możliwości wystąpienia przez pracownika do sądu pracy w sytuacji gdy niewydania dokumentu przez pracodawcę,
 • dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • dotyczące zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika. 
 • Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.
 • Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
  Cena :   227.92pln
  dodaj do koszyka