kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Kodeks cywilny Komentarz Seria: Komentarze Kompaktowe


Komentarz jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy.

Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące:

 • najmu okazjonalnego,
 • skrócenia terminów przedawnienia,
 • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność czy
 • nietypowych sposobów naruszenia posiadania lub własności.

  Komentarz prezentuje stan prawny na 1.3.2019 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

  • ustawy z 6.12.2018 r., dotyczących odsetek od zaległych odsetek,
  • ustawy z 9.11.2018 r., dotyczących skutków braku umocowania,
  • ustawy z 5.7.2018 r., obejmujących tematykę zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
  • ustawy z 13.4.2018 r., dotyczących terminów przedawnienia,
  • ustawy z 6.3.2018 r., dotyczących prokury.

  W komentarzu szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone m.in.:

  • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
  • osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom, a także dotyczące przedstawicielstwa, pełnomocnictwa i prokury,
  • czynnościom prawnym jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli i przedawnienie roszczeń,
   • własności jak: nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności oraz ograniczone prawa rzeczowe,
   • części ogólnej zobowiązań i umowom gospodarczym,
   • spadkom jak: powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny.

   Komentarz  jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania.

   Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, w szczególności do: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, notariuszy i komorników oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedsiębiorców stosujących KC.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   263.12pln
dodaj do koszyka