kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Konstytucja biznesu Komentarz

NUMER ISSN:   9788381603416
AUTOR:   Wierzbowski Marek
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:

 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

które zastąpiły ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) i jednocześnie stały się najważniejszymi aktami prawnymi prawa gospodarczego.

Komentowane przepisy ustawy mają systemowe znaczenie dla prawa gospodarczego oraz przede wszystkim dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ wyznaczają zasadnicze relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W komentarzu znajdziesz m.in.:

 • omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów oraz stanowisk organów administracji w analizowanych sprawach,
 • przegląd literatury przedmiotu,
 • skondensowaną i czytelną strukturę książki, która pozwoli na szybie odnalezienie interesujących kwestii oraz odszukanie konkretnych orzeczeń lub stanowisk doktryny.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Obecne przepisy wprowadzają:

 • istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • nową terminologię,
 • nowe instytucje i rozwiązania prawne

i tym samym kształtują warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniają pozycję przedsiębiorców w relacjach z organami administracji publicznej.

   W publikacji omówiono m.in.:

 • nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego;
 • instytucję działalności nierejestrowej;
 • zasady ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;
 • zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
 • zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;
 • zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Opracowanie będzie cenną pomocą w:

 • prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwami,
 • obsłudze podmiotów gospodarczych,
 • załatwianiu spraw przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,
 • egzekucji w sprawach gospodarczych,
 • prowadzeniu dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych,
 • prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników,
 • prowadzeniu badan naukowych,
 • przygotowywaniu prac naukowych,
 • przygotowaniach do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Książka została napisana przez przedstawicieli pięciu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Łączą oni karierę akademicką z praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego lub pozostając w zatrudnieniu w strukturach administracji publicznej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, sędziów, a także dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr oraz zasobów ludzkich. Będzie cennym źródłem wiedzy dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przedstawicieli nauki i studentów prawa i ekonomii.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena brutto:   219.12pln
dodaj do koszyka