kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl
NOWOŚĆ

Stalking

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania, kwestie zbiegu przepisów, normatywne przesłanki tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., stalking w orzecznictwie SN).
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

QUI BENE DUBITAT, BENE SCIET Ksiega jubileuszowa dedykowana prof.Ewie Nowińskiej

Janusz Barta (redaktor naukowy), Ryszard Markiewicz (redaktor naukowy), Piotr Wasilewski (redaktor naukowy), Jakub Chwalba (redaktor naukowy)
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD 4.wydanie

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

THE GREAT DICTIONARY OF LAW AND ECONOMICS VOL I, 2.wyd english polish

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   219.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Polska 100 lat

„Polska 100 lat” to bogato ilustrowany album przygotowywany w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kieruje powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: profesorowie M. Kleiber, A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. Dąbrowski, czy polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych prof. A. Rotfeld.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   500.01 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz 3.wyd.

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   210.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Wykonywanie orzeczeń ET Praw Człowieka w Polsce

Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r.
Cena :   122.32 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Kodeks spółek handlowych Komentarz 7.wydanie

Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   263.12 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz z orzecznictwem 4.wydanie

Rok wydania: 2018

Publikacja omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

Cena :   139.92 pln
dodaj do koszyka


NOWOŚĆ

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny: Kwiecień 2018 r.

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd.

Cena :   113.52 pln
dodaj do koszyka


następna »